Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Præsentation af relevante videnskabelige artikler

Videnscenteret holder øje med nye interessante videnskabelige artikler, som kan have interesse for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Vi lægger løbende nye artikler på siden, så gå jævnligt ind og kig, hvis du vil holde dig opdateret. Du kan klikke på "Læs mere" og derved få et længere dansk resume af artiklen. Du kan også via "skelettet" i venstre side finde videnskabelige artikler relateret til netop dit kliniske speciale.

Til at finde, vurdere og præsentere disse artikler er til Videnscenteret tilknyttet et Videnskabeligt Råd for Ortopædkirurgisk Sygepleje. Læs mere  Artiklerne præsenteres med respekt for forfatternes ejerskab. Henvisninger skal således altid være til originalartiklen og ikke til den danske præsentation.

Du kan se en oversigt over alle artiklerne her.

Artikler om "Hoftealloplastik"

(24 artikler)

Hofte- og knæalloplastik patienters oplevelser af smerter og rehabilitering efter udskrivelse fra hospital.

På hospitalet bruges tid på at forberede patienterne på selve indlæggelsen, operationen og tiden efter. Artiklen henviser til, at vi kan blive bedre til at klæde den enkelte patient på til at klare de første uger hjemme med hensyn til "smerter", "træning", "daglige aktiviteter", og "hvem de skal kontakte ved problemer".  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 10.05. 2018

Accelererede patientforløb og individuel sygepleje - hvordan hænger det sammen?

En kvalitativ undersøgelse af sygeplejerskers erfaringer med individualisering af sygeplejen til ældre patienter, der gennemgår et fast-track forløb i forbindelse med indsættelse af en knæ- eller hoftealloplastik.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 31.07. 2017

Sammenhængen mellem den præoperative følelsesmæssige tilstand og postoperative smerter i forbindelse med ortopædkirurgi og traumekirurgi.

Undersøgelser viser at visse følelsesmæssige tilstande fx angst kan have indflydelse på patientens individuelle respons på operationen samt behovet for analgetika. Området er relevant at undersøge, da postoperative smerter kan have indflydelse på patienternes forløb.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 26.01. 2017

Kan præoperativ animation forebygge angst?

"Vi skal spare..", er en sætning vi hører hyppigt i det daglige. Vi oplever nedskæringer af sengepladser, og mindre personale. En vigtig del af det accelererede patientforløb, er at sikre, at patienten bliver informeret tilstrækkeligt forud for en operation. Vi vil have uddannede patienter og kortere indlæggelsesforløb!  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 2.01. 2017

Udfordringer hos patienter med kort hospitalsindlæggelse ved total hofte- og knæalloplastik

Hvordan identificerer vi de postoperative komplikationer - også efter udskrivelsen? Udfordringer i det postoperative efterforløb vedrørende funktion og rekonvalescens: Fokus på accelererede forløb vedrørende hofte- og knæalloplastik.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 18.07. 2016