Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Præsentation af relevante videnskabelige artikler

Videnscenteret holder øje med nye interessante videnskabelige artikler, som kan have interesse for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Vi lægger løbende nye artikler på siden, så gå jævnligt ind og kig, hvis du vil holde dig opdateret. Du kan klikke på "Læs mere" og derved få et længere dansk resume af artiklen. Du kan også via "skelettet" i venstre side finde videnskabelige artikler relateret til netop dit kliniske speciale.

Til at finde, vurdere og præsentere disse artikler er Videnscenteret tilknyttet et Videnskabeligt Råd for Ortopædkirurgisk Sygepleje. Læs mere om det videnskabelige råd her
Artiklerne præsenteres med respekt for forfatternes ejerskab. Henvisninger skal således altid være til originalartiklen og ikke til den danske præsentation.

Du kan se en oversigt over alle artiklerne her.

Artikler om "Hoftealloplastik"

(25 artikler)

Postoperativ urin katerisations grænseværdi mellem 500 og 800 ml, efter fast-track Total hofte- eller knæ alloplastik

Dette kvantitative studie undersøger, om 800 ml urin i blæren efter fast-track Total hoftealloplastik (THA) eller Total knæalloplastik (TKA) kan reducere risikoen for postoperativ urinkaterisering uden at øge risikoen for UVI.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 22.10. 2019

Hofte- og knæalloplastik patienters oplevelser af smerter og rehabilitering efter udskrivelse fra hospital.

På hospitalet bruges tid på at forberede patienterne på selve indlæggelsen, operationen og tiden efter. Artiklen henviser til, at vi kan blive bedre til at klæde den enkelte patient på til at klare de første uger hjemme med hensyn til "smerter", "træning", "daglige aktiviteter", og "hvem de skal kontakte ved problemer".  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 10.05. 2018

Accelererede patientforløb og individuel sygepleje - hvordan hænger det sammen?

En kvalitativ undersøgelse af sygeplejerskers erfaringer med individualisering af sygeplejen til ældre patienter, der gennemgår et fast-track forløb i forbindelse med indsættelse af en knæ- eller hoftealloplastik.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 31.07. 2017

Sammenhængen mellem den præoperative følelsesmæssige tilstand og postoperative smerter i forbindelse med ortopædkirurgi og traumekirurgi.

Undersøgelser viser at visse følelsesmæssige tilstande fx angst kan have indflydelse på patientens individuelle respons på operationen samt behovet for analgetika. Området er relevant at undersøge, da postoperative smerter kan have indflydelse på patienternes forløb.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 26.01. 2017

Kan præoperativ animation forebygge angst?

"Vi skal spare..", er en sætning vi hører hyppigt i det daglige. Vi oplever nedskæringer af sengepladser, og mindre personale. En vigtig del af det accelererede patientforløb, er at sikre, at patienten bliver informeret tilstrækkeligt forud for en operation. Vi vil have uddannede patienter og kortere indlæggelsesforløb!  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 2.01. 2017