Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Præsentation af relevante videnskabelige artikler

Videnscenteret holder øje med nye interessante videnskabelige artikler, som kan have interesse for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Vi lægger løbende nye artikler på siden, så gå jævnligt ind og kig, hvis du vil holde dig opdateret. Du kan klikke på "Læs mere" og derved få et længere dansk resume af artiklen. Du kan også via "skelettet" i venstre side finde videnskabelige artikler relateret til netop dit kliniske speciale.

Til at finde, vurdere og præsentere disse artikler er Videnscenteret tilknyttet et Videnskabeligt Råd for Ortopædkirurgisk Sygepleje. Læs mere om det videnskabelige råd her
Artiklerne præsenteres med respekt for forfatternes ejerskab. Henvisninger skal således altid være til originalartiklen og ikke til den danske præsentation.

Du kan se en oversigt over alle artiklerne her.

Artikler om "Fod/Ankel"

(3 artikler)

Diabetiske fodsår og valgfrihedens logik

Denne artikel udfordrer forståelsen af compliance-begrebet, hvor adfærd ofte relateres til patientens ressourcer og psykologisk formåen. Artiklen sætter derimod fokus på hvordan en samfundsmæssig sygdomsforståelse i fht. diabetes, ikke harmonerer med de kliniske anvisninger i fht. diabetiske fodsår. Dette giver patienterne vanskeligheder når de skal efterleve anvisningerne, hvilket kan have store konsekvenser. Artiklen rejser nogle centrale spørgsmål om sygdom, hverdagsliv og sundhedssystemet.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 11.06. 2015

Oplevelsen af at være vågen under en ortopædkirurgisk operation i regional anæstesi

Hvad oplever ortopædkirurgiske patienter egentlig, når de bliver opereret i regional anæstesi?  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 23.04. 2015

Vurdering og diagnosticering af compartment syndrom: en literaturgennemgang

Observation af samt reaktion på symptomer, som indikerer øget muskellogetryk, er vigtig sygepleje i forhold til tidlig opsporing af compartment syndrom hos den ortopædkirurgiske patient. I denne artikel, som er et litteraturstudie, søger forfatterne at bestemme styrken af evidensen for denne tidlige opsporing.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 11.02. 2015