Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Præsentation af relevante videnskabelige artikler

Videnscenteret holder øje med nye interessante videnskabelige artikler, som kan have interesse for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Vi lægger løbende nye artikler på siden, så gå jævnligt ind og kig, hvis du vil holde dig opdateret. Du kan klikke på "Læs mere" og derved få et længere dansk resume af artiklen. Du kan også via "skelettet" i venstre side finde videnskabelige artikler relateret til netop dit kliniske speciale.

Til at finde, vurdere og præsentere disse artikler er Videnscenteret tilknyttet et Videnskabeligt Råd for Ortopædkirurgisk Sygepleje. Læs mere om det videnskabelige råd her
Artiklerne præsenteres med respekt for forfatternes ejerskab. Henvisninger skal således altid være til originalartiklen og ikke til den danske præsentation.

Du kan se en oversigt over alle artiklerne her.

Artikler om "Børn"

(9 artikler)

Forældres indflydelse på børns mestring under venepunktur

Denne artikel sætter fokus på, at børn oplever stort ubehag under smertefulde procedurer og derfor har svært ved at mestre disse. Sundhedsfaglige personer kan blive klogere på, hvordan forældrenes adfærd påvirker barnets mestring og herudfra vejlede forældrene i at støtte deres barn.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 14.06. 2016

Perspektiver på og forventninger til familiecentreret pleje.

Børnesygeplejersker skal blive bedre til at kommunikere med børn og forældre. Forældrene har brug for at vide, hvad der forventes af dem, og børnene har brug for at have deres forældre hos sig som støtte og trøst. Sygeplejerskerne skal bruge familiecentreret pleje fordi de er enige i filosofien bag.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 16.02. 2016

"Klovne kan at fremme recovery hos indlagte børn"

Indlagte børn er ofte angste for det fremmede miljø på hospitalerne. Studier viser at hospitalsklovne kan hjælpe barnet til at acceptere og forstå sin situation på hospitalet.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 6.07. 2015

Vurdering og diagnosticering af compartment syndrom: en literaturgennemgang

Observation af samt reaktion på symptomer, som indikerer øget muskellogetryk, er vigtig sygepleje i forhold til tidlig opsporing af compartment syndrom hos den ortopædkirurgiske patient. I denne artikel, som er et litteraturstudie, søger forfatterne at bestemme styrken af evidensen for denne tidlige opsporing.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 11.02. 2015

Kvalitet i pædiatrisk sygepleje; Børnenes forventninger.

Børn i alderen 4-11 år kan give udtryk for deres forventninger til sygeplejersken. I denne artikel belyses børnenes forventninger til den pædiatriske sygepleje. Forventningerne kan systematiseres under tre overskrifter: forventninger til sygeplejersken, forventninger til sygeplejerskens handlinger og forventninger til hospitalsmiljøet.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 21.12. 2014