Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Præsentation af relevante videnskabelige artikler

Videnscenteret holder øje med nye interessante videnskabelige artikler, som kan have interesse for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Vi lægger løbende nye artikler på siden, så gå jævnligt ind og kig, hvis du vil holde dig opdateret. Du kan klikke på "Læs mere" og derved få et længere dansk resume af artiklen. Du kan også via "skelettet" i venstre side finde videnskabelige artikler relateret til netop dit kliniske speciale.

Til at finde, vurdere og præsentere disse artikler er Videnscenteret tilknyttet et Videnskabeligt Råd for Ortopædkirurgisk Sygepleje. Læs mere om det videnskabelige råd her
Artiklerne præsenteres med respekt for forfatternes ejerskab. Henvisninger skal således altid være til originalartiklen og ikke til den danske præsentation.

Du kan se en oversigt over alle artiklerne her.

Artikler om "Amputation"

(6 artikler)

Hvordan oplever amputerede at se sig selv i spejlet? Hvordan er sygeplejerskens rolle i forhold til anvendelse af spejle?

Dette studie har undersøgt, hvordan amputationspatienter oplever at se sig selv i spejlet. Det anbefales, at man både bruger små spejle og helkropsspejle, og at sygeplejerskerne forbereder patienten i god tid på at skulle se sig selv efter operationen.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 7.12. 2018

Body image: Et kvalitativt studie om voksnes erfaringer ved amputation af underekstremitet

Hvordan opleves det at få amputeret et ben? I et portugisisk studie interviewes 42 benamputerede patienter om deres erfaringer med amputation.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 7.07. 2017

Vurdering og diagnosticering af compartment syndrom: en literaturgennemgang

Observation af samt reaktion på symptomer, som indikerer øget muskellogetryk, er vigtig sygepleje i forhold til tidlig opsporing af compartment syndrom hos den ortopædkirurgiske patient. I denne artikel, som er et litteraturstudie, søger forfatterne at bestemme styrken af evidensen for denne tidlige opsporing.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 11.02. 2015

Amputationspatienters oplevede livsverden efter en benamputation.

På ortopædkirurgiske afdelinger er amputationspatienter en kendt patientgruppe, men denne undersøgelse viser, at der er lavet meget få studier inden for dette patientområde. Artiklen forsøger at belyse patienternes egne oplevelser af hvilke problemstillinger der er forbundet med at få amputeret et ben.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 5.12. 2013

Succesfuld rehabilitering af patienter efter benamputation

Forskellige faktorer, som basale ADL-funktioner, udvidede ADL-funktioner og evnen til at holde balancen på 1 ben, bidrager til en succesfuld rehabilitering af patienter der får amputeret underbenet. Tilstedeværelse af DM og præmorbide basale ADL-funktioner er desuden associeret med patientgruppens evne til at kunne leve et selvstændigt liv indenfor 1 år efter udskrivelsen  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 22.04. 2013