Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Skabeloner

Her kan du finde skabeloner til udarbejdelse af artikelresuméer, præsentation af projekter samt specialer og opgaver.

Skabelon til udarbejdelse af artikelresumé

Skabelon til beskrivelse af projekter (planlagte, igangværende, afsluttede)

Skabelon til beskrivelse af specialer og opgaver

Postere indsendes i PDF format med en kort beskrivelse (2-3 linjer) af projektet og hvor den er præsenteret.

Billeder og videoer som anvendes på VIDOKS skal opfylde gældende lovkrav ift. anvendelse. Nedenfor kan du finde en samtykkeerklæring til anvendelse af foto og video.

Tilladelse til anvendelse af foto og video
 

Ovenstående indsendes til videnskabelig medarbejder Isabella Perto Hansen, Isabhans@rm.dk