Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Kliniske retningslinjer, Clearinghouse

Monofaglige kliniske retningsinjer

Klinisk retningslinje for mundhygiejne til voksne borgere og patienter. Den kliniske retningslinje angiver en række anbefalinger til mundhygiejne hos voksne borgere og patienter med egne tænder, der kan bidrage til forbedring af borgernes og patienternes mundstatus samt velvære. Læs mere her

Klinisk retningslinje for forebyggelse af trykskader hos patienter med hoftebrud. Den kliniske retningslinje indeholder en række anbefalinger rettet mod tryksårsforebyggende indsats til patienter indlagt med hoftebrud, herunder anbefalinger omkring screening, valg af screeningsmetode samt valg af madrastype. Læs mere her 

Klinisk retningslinje for rygestopinterventioner i relation til et kirurgisk indgreb hos patienter der er daglige rygere. Den kliniske retningslinje angiver en række anbefalinger for sygeplejefaglige rygestopinterventioner i relation til kirurgiske indgreb. Læse mere her

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter. Den kliniske retningslinje angiver en række anbefalinger rettet mod pleje og behandling af voksne patienter med CVK. Læs mere her

Klinisk retningslinje for håndhygiejne. Den kliniske retningslinje angiver en række anbefalinger rettet mod udførelse af korrekt håndhygiejne. Der er dokumentation for, at håndhygiejne ikke udføres korrekt og i de korrekte situationer blandt personalet i hospitalsvæsenet. Forbedret håndhygiejne forebygger hospitalserhvervede infektioner. Læs mere her

Klinisk retningslinje for identificering af faldrisiko og faldforebyggende interventioner for geriatriske patienter indlagt i kirurgisk eller medicinsk hospitalsafdeling. Den kliniske retningslinje angiver en række anbefalinger rettet mod forebyggelse af faldhos geriatriske patienter ved hjælp af systematisk screening og målrettet intervention. Læs mere her

Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk. Den kliniske retningslinje angiver en række anbefalinger rettet mod pleje og behandling af mennesker med akutte og kroniske sår. Læs mere her

Non-invasiv temperaturmåling hos voksne (19+ år) indlagte patienter. Den kliniske retningslinje angiver en række anbefalinger med anvisninger for god klinisk praksis vedrørende non-invasive temperatur-målemetoder. Læs mere her

Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit. Den kliniske retningslinje angiver en række anbefalinger til tidlig opsporing af kritisk syge patienter, således at muligheden for iværksættelse af rettidig behandling iværksættes. Læs mere her

Klinisk retningslinje for stimulation af akupunkturpunktet P6 til forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) hos voksne patienter. Den kliniske retningslinje angiver anbefalinger til brug af akustimulation. Læs mere her

Klinisk retningslinje om delirium. Retningslinjen består af fire selvstændige retingslinjer om identifikation af delirium, forebyggelse, intervention og behandling af delirium . Læs mere her

Klinisk retningslinje for anvendelse af kompressionsstrømper præ- og postoperativt hos voksne som forebyggelse af postoperativ DVT. Præsentere anbefalinger vad anvendelse af graduerede kompressionsstrømper præ- og postoperativt. Læs mere her

Klinisk retningslinje for anvendelse af lokalbedøvende creme/gel som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn. Den kliniske retningslinje angiver anbefalinger til forebyggelse og reduktion af smerter ved stikprocedurer hos børn. Læs mere her

Nonfarakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter. Den kliniske retningslinje giver en række anbefalinger til at forbedre  søvnkvaliteten hos voksne indlagte. læs mere her

Klinisk retningslinje for afvask af meatusområdet, valg af transuretrale, permanente katetertyper og ballonvæske hos voksne (>18 år) indlagte eller ambulante. Læs mere her

Klinisk retningslinje for medicinsk behandling af akut obstipation hos voksne patienter uden kendt tarmsygdomme. Gennem anbefalinger ønskes antallet af voksne patienter med akut obstipation reduceret Læs mere her

Vurdering for risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter. Anbefaling om anvendelse af vurderingsredsskab, således det er muligt at forebygge obstipation . læs mere her.