Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Projekter/ abstracts om ortopædkirurgisk sygepleje i Danmark

Et stigende antal sygeplejersker med ortopædkirurgisk baggrund laver forsknings- og udviklingsprojekter relateret til ortopædkirurgiske patienter. Hensigten med denne side er at skabe et overblik over de spændende projekter, der foregår på de ortopædkirurgiske afdelinger i landet.  På denne side præsenteres projekter, der er under planlægning, er i gang eller er afsluttet. Projekterne præsenteres som abstracts.  Se skabelon for beskrivelse af projekt

 

Vi håber derfor, at flere sygeplejersker kort vil præsentere det/de projekter, de er optaget af. Kontakt evt videnscenteret. Hermed kan siden tjene til inspiration og evt sparring med andre i landet, som interesserer sig for samme område. Se også siden med "specialer og opgaver".

 

Ved at trykke på nedenstående link kan du se et Danmarkskort, der viser hvor i landet der er spændende ortopædkirurgiske projekter under planlægning, i gang eller afsluttet.

 

Danmarkskort med ortopædkirurgiske projekter

Patienterne siger, ja tak, til udskrivelse samme dag - oplevelser fra et sammedagsforløb efter operation for diskusprolaps og/eller spinalstenose

Trenden i det danske sundhedsvæsen er at indlæggelsesforløb bliver kortere og kortere, men hvordan oplever patienterne de korte forløb? På Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, har vi interviewet 17 patienter om deres oplevelser af forløb, hvor de udskrives på operationsdagen efter diskus og/eller spinalstenose operation.

 Læs mere

Tilføjet d. 15.11. 2017

Tryghed ved udskrivelsen - en elektronisk spørgeskemaundersøgelse hos indlagte patienter

På Ortopædkirurgisk sengeafsnit K1 og Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg er der udført et projekt omkring tryghed ved udskrivelse. Projektet omhandler patienter med hoftealloplastik, diskusprolaps, spinalstenose og spondylodese og sigter mod at få større viden om hvilke patienter, der føler sig utrygge ved udskrivelsen og årsagen til utryghed. Undersøgelsen er blevet præsenteret på Efort i 2016 og som poster på FSOS konferencen i 2016.

 Læs mere

Tilføjet d. 23.11. 2016

Kommunikation i en omsorgsdiskurs. Masterprojekt i professionel kommunikation, RUC, 2014

I Danmark er medinddragelse blevet et centralt politisk begreb i sundhedsvæsenet på såvel lokalt, regionalt og nationalt plan. Men der viser sig udfordringer med i praksis at inddrage patienterne i deres pleje og behandling.
Disse udfordringer belyses gennem forskningsspørgsmålet: Hvordan ønsker patienter og sygeplejersker at fremtidens sundhedsvæsen skal se ud?

 

Tilføjet d. 10.05. 2016

Procestankegangen: fokus i overgange i patientforløbet til patienter med hoftenær fraktur

Et skriv om revidering af eksisterende program til patienter med hoftenær fraktur.

 Læs mere

Tilføjet d. 6.02. 2015

"The SICAM trial: Ægtefællers involvering gennem case management. Forbedring af ældre patienters' funktionelle status efter udskrivelse ved total hoftealloplastik gennem accelererede forløb. Et komplekst interventionsstudie"

Postdoc-projektet "The SICAM trial retter sig mod en højaktuel problemstilling i sundhedssektoren, hvor der er behov for at balancere ønsket om optimering af den professionelle indsats med varetagelsen af den ældre patients behov for sit netværk, ved udskiftning af hoften. Der eksisterer allerede en del viden om accelererede operationsforløb men viden om pårørendes involvering i disse er mangelfuld. Tidligere studier har vist, at særligt gifte patienter har et stort behov for ægtefællernes involvering, både under og efter indlæggelsesforløbet, hvorfor vi gennem The SICAM-trial vil gøre en aktiv indsats for at involvere ægtefæller i de ældre patienters forløb. Projektet stiller dermed skarpt på et fænomen, som er under udvikling og opbygning i det danske sundhedsvæsen.

 Læs mere

Tilføjet d. 26.09. 2013