Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Kliniske kvalitetsdatabaser

Her kan du finde de kvalitetsdatabaser, som findes indenfor ortopædkirurgien.

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud, eller i daglig tale kaldet DrHoftebrud, startede i 2002 som et af sygdomsområderne i Det Nationale Indikator Projekt (NIP).  Her indberettes data relateret til patienter over 65 år opereret for hoftefraktur. Databasen har til hensigt at belyse, om pleje, behandling og rehabilitering lever op til fastlagte standarder og belyse klinisk betydningsfuld variation hospitaler og regioner imellem.  I sidste registreringsperiode (fra 1.12.2011-30.11.2012) blev 6801 patienter indberettet til databasen.

 Læs mere

Tilføjet d. 8.06. 2012

Dansk Korsbåndsregister

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register registrerer korsbåndsoperationer, hvilket omfatter primær operationer, revisionsoperationer og flerligament/ kollateral ligament operationer.
Databasen har nu eksisteret i 8 år. I 2012 var komplethedsgraden 92 % i forhold til Landspatientregisteret.

 Læs mere

Tilføjet d. 8.06. 2012

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Register for Skulderalloplastik indsamler data om patienter, der får indopereret en skulderalloplastik. Hvert år får omkring 600 danskere indopereret en kunstig skulder. Dansk Skulderalloplastik Register er etableret med henblik pa? at udvikle kvaliteten af operationer med skulderledsalloplastik  i Danmark. Databasen har eksisteret siden 2004 og er tilknyttet Kompetencecenter Nord for Kliniske Kvalitetsdatabaser.

 Læs mere

Tilføjet d. 8.06. 2012

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister indsamler data om patienter, der har fået en knæalloplastik. Et af databasens væsentlige mål er,  at identificere prædiktorer for resultaterne af operationer med indsættelse af knæprotese for derved at forbedre patientbehandlingen og mindske antallet af komplikationer og revisioner. Databasen har indsamlet data siden 1997 og er tilknyttet Kompetencecenter Nord for Kliniske Kvalitetsdatabaser.

 Læs mere

Tilføjet d. 8.06. 2012

Dansk Hoftealloplastik Register. DHR

Dansk Hoftealloplastik Register indsamler data om patienter, der får indopereret en hoftealloplastik. Hovedformålet med DHR er at forbedre patientbehandling i forbindelse med indsættelse af primær og revisions THA. Databasen har indsamlet data siden 1995 og er tilknyttet Kompetencecenter Nord for Kliniske Kvalitetsdatabaser.

 Læs mere

Tilføjet d. 8.06. 2012