Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Specialer og opgaver

Til inspiration  for andre ortopædkirurgiske sygeplejersker og studerende, kan der på denne side findes relevante specialer og opgaver fra uddannelsesforløb. Har du selv et speciale eller en opgave, som du ønsker at dele, kan du udarbejde et abstract ud fra vedlagte  skabelon.
Materialet indsendes til VIDOKS videnskabelige medarbejder: Isabella Perto Hansen, Isabhans@rm, så det kan lægges på hjemmesiden.

Har ernæring, væske og mobilitet betydning for udvikling af nosokomiel bakteriuri, blandt ældre med hoftenær fraktur?

Forekomsten af urinvejsinfektion blev undersøgt blandt 287 hoftefraktur patienter, behandlet i Fast track. Studiet fandt at et højt ernærings- og væskeindtag ikke kunne forebygge udviklingen af nosokomiel bakteriuri, men til gengæld fandtes en reduktion af de postoperative komplikationer.

 Læs mere

Tilføjet d. 27.02. 2018

Kommunikation i en omsorgsdiskurs. Masterprojekt i professionel kommunikation, RUC, 2014

I Danmark er medinddragelse blevet et centralt politisk begreb i sundhedsvæsenet på såvel lokalt, regionalt og nationalt plan. Men der viser sig udfordringer med i praksis at inddrage patienterne i deres pleje og behandling.
Disse udfordringer belyses gennem forskningsspørgsmålet: Hvordan ønsker patienter og sygeplejersker at fremtidens sundhedsvæsen skal se ud?

 Læs mere

Tilføjet d. 23.05. 2016

Procestankegangen: fokus i overgange i patientforløbet til patienter med hoftenær fraktur

Et skriv om revidering af eksisterende program til patienter med hoftenær fraktur.

 Læs mere

Tilføjet d. 18.12. 2014

Hvordan oplever patienter i et accelereret forløb for total hoftealloplastik at skulle tage ansvar for aktiv deltagelse i egen pleje, behandling og genoptræning. - en kvalitativ undersøgelse af patientens perspektiv

Masterprojekt fra 2014. Masterudddannelse i Klinisk Sygepleje, Aarhus

Projektet undersøger hvordan patienter i et nyt accelereret hoftealloplastikforløb oplever at skulle tage ansvar for deltagelse i egen pleje, behandling og genoptræning.

 Læs mere

Tilføjet d. 27.08. 2014

Førskolebarnets mestring - Gør hospitalsklovnen en forskel?

Bachelorprojekt fra 2013, Via University College, sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus.

Projektet undersøger hvordan hospitalsklovnen gennem sin kommunikation kan støtte førskolebarnet i sin mestring under indlæggelse.

 Læs mere

Tilføjet d. 10.10. 2013