Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Nationale kliniske retningslinjer

En klinisk retningslinje defineres som systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af  fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer.
Det systematiske henfører til, at retningslinjens indhold, anbefalinger og indikatorer baserer sig på den bedst tilgængelige viden (evidens). Kvaliteten af den kliniske retningslinje har derfor direkte betydning for den kvalitet, patienten tilbydes.

Nationalt er der udarbejdet både monofaglige kliniske retningslinjer fra Center for kliniske retningslinjer og tværfaglige kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Kliniske retningslinjer med specifik relevans for ortopædkirurgisk sygepleje præsenteres på denne side.

Nationale Infektionshygiejniske Retninslinjer (NIR) kan findes på Statens Serum Instituts hjemmeside her.

Kliniske retningslinjer:

Klinisk retningslinje for forebyggelse af tryksår hos voksne over 18 år
(SST, godkendt 2020).
Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger til 5 udvalgte og velafgrænset kliniske problemstillinger, som vedrører forebyggelsesindsatser for borgere/patienter der er i risiko for at udvikle tryksår. Find retningslinjen her 

Klinisk retningslinje for perioperative behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer (SST, godkendt 2020).
Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger i forhold til behandling, pleje og tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer, i den perioperative periode. Find retningslinjen her.  

Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter (SST, godkendt 2019).
Denne nationale kliniske retningslinje belyser udvalgte punktnedslag for systematisk opfølgning af voksne patienter med kroniske non-maligne smerter, som enten starter behandling med opioider eller som allerede er i opioidbehandling. Retningslinjen indeholder 3 konkrete anbefalinger inden for udvalgte, velafgrænsede kliniske problemstillinger. Find retningslinjen her.

Opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter (SST, godkendt 2018).
Denne nationale kliniske retningslinje bygger på en canadisk guideline "The 2017 Canadian Guideline for Opioids for Chronic Non-Cancer Pain" og er tilpasset danske forhold. Retningslinjen har fokus på behandling med opioider. Den ser både på, hvilke doser man bør holde sig indenfor og på, hvordan man forholder sig til specifikke grupper af patienter, som fx har eller har haft et stof- og/eller et alkoholmisbrug. Desuden kommer den med anbefalinger til, hvordan patienter kan trappe ud af opioider. Find retningslinjen her.

Indikation for transfusion med blodkomponenter (SST, godkendt 2018).
Denne kliniske retningslinje er en opdatering af den tilsvarende retningslinje fra 2014 og udgør et supplement til vejledningen om blodtransfusion fra 2015. Retningslinjen kommer med evidensbaserede anbefalinger, hvor dette er muligt, eller god praksis anbefalinger for eller imod brugen af en restriktiv transfusionsstrategi. Find retningslinjen her.

Udredning og behandling af patienter med generaliserende smerter i bevægeapparatet (SST, godkendt 2018).
Denne kliniske retningslinje er en opdatering af den tidligere retningslinje fra 2015 og indeholder ny viden på området i forhold til udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet. Find retningslinjen her.

Forebyggelse af fald (SST, godkendt 2018).
Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for forebyggelse af fald hos gruppen af ældre over 65 år. Den kliniske retningslinje har primært fokus på udpluk af forebyggende indsatser, der kan reducere den ældres risiko for at falde. Find retningslinjen her.

Klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne (SST, godkendt 2017).
Denne nationale kliniske retningslinje indeholder en række anbefalinger til kompressionsbehandlinger til behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne. Find retningslinjen her.

Klinisk retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger  (SSt, godkendt 2016).
Denne nationale kliniske retningslinje belyser effekten af forskellige ernærings- og træningsindsatser rettet mod ældre med geriatriske problemstillinger. Find retningslinjen her.

Klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af delir (SST, godkendt 2016)
Denne nationale kliniske retningslinje indeholder en række anbefalinger til forebyggelse og behandling af delir med fokus på at nedsætte risikoen for delir. Find retningslinjen her.

Klinisk retningslinje for hofteartrose - ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA (primære total hoftealloplastikker) (SST, godkendt 2016).
Denne nationale retningslinje indeholder anbefalinger til træning til hofteartrose (ikke-kirurgisk behandling) samt anbefalinger til genoptræning efter THA (kirurgisk behandling). Find retningslinjen her.  

Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter (CFKR, godkendt 2016).
Denne kliniske retningslinje angiver en række anbefalinger med anvisninger for god klinisk praksis vedrørende non-invasive temperatur-målemetoder. Find retningslinjen her.

Vurdering af smerteintensitet ved akutte smerter hos børn fra 28 dage - 18 år (CFKR, godkendt 2016).
Denne kliniske retningslinje inderholder anbefalinger til redskaber til vurdering af smerteintensiteten ved akutte smerter hos børn fra 28 dage til 18 år. Find retningslinjen her.

Klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom, PTS hos patienter mednydianosticeret dyb venetrombose (CFKR, godkendt 2016).
Denne kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for brug af graduerede kompressionsstrømper for at reducere risikoen for udvikling af PTS. Find retningslinjen her.

Klinisk retningslinje for mundhygiejne til voksne borgere og patienter (CFKR, godkendt 2016). 
Denne kliniske retningslinje angiver en række anbefalinger til mundhygiejne hos voksne borgere og patienter med egne tænder, der kan bidrage til forbedring af borgernes og patienternes mundstatus samt velvære. Find retningslinjen her.

Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit (CFKR, godkendt 2015). 
Denne kliniske retningslinje angiver en række anbefalinger til tidlig opsporing af kritisk syge patienter, således at muligheden for iværksættelse af rettidig behandling iværksættes. Find retningslinjen her.

Injektion af insulin til voksne med diabetes (CFKR, godkendt 2015).
Denne kliniske retningslinje angiver anbefalinger til injektion af insulin, herunder valg af kanyle, teknikker mm. Find retningslinjen her.

Behandling af håndledsnære brud (SST, godkendt 2014).
Nationale kliniske retningslinje angiver anbefalinger for behandling af brud nær ved håndleddet, herunder hvornår der er indikation for operation, hvilken behandlingsstrategi og genoptræning der bør anvendes efter behandlingen. Find retningslinjen her.

Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk (CFKR, godkendt 2014).
Den kliniske retningslinje angiver en række anbefalinger rettet mod pleje og behandling af mennesker med akutte og kroniske sår. Find retningslinjen her.

Nonfarakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter (CFKR, godkendt 2014).
Den kliniske retningslinje giver en række anbefalinger til at forbedre  søvnkvaliteten hos voksne indlagte. Find retningslinjen her

Klinisk retningslinje for medicinsk behandling af akut obstipation hos voksne patienter uden kendt tarmsygdomme (CFKR, godkendt 2013). 
Gennem anbefalinger ønskes antallet af voksne patienter med akut obstipation reduceret. Find retningslinjen her.

Klinisk retningslinje for rygestopinterventioner i relation til et kirurgisk indgreb hos patienter der er daglige rygere (CFKR, godkendt 2013).
Denne kliniske retningslinje angiver en række anbefalinger for sygeplejefaglige rygestopinterventioner i relation til kirurgiske indgreb. Find retningslinjen her.

Klinisk retningslinje for stimulation af akupunkturpunktet P6 til forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) hos voksne patienter (CFKR, godkendt 2013).
Denne kliniske retningslinje angiver anbefalinger til brug af akustimulation. Find retningslinjen her

Klinisk retningslinje for anvendelse af kompressionsstrømper præ- og postoperativt hos voksne som forebyggelse af postoperativ DVT (CFKR, godkendt 2013).
Denne kliniske retningslinje angiver anbefalinger ved anvendelse af graduerede kompressionsstrømper præ- og postoperativt. Find retningslinjen her.

Klinisk retningslinje om delirium (CFKR, godkendt 2013).
Denne kliniske retningslinje består af fire selvstændige retingslinjer om identifikation af delirium, forebyggelse, intervention og behandling af delirium. Find retningslinjen her.